Kalendarzyk małżeński

Według ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia antykoncepcyjne metody to takie, które eliminują ryzyko zapłodnienia, bez zaprzestania współżycia. Wyróżnia się metody mechaniczne, chemiczne oraz naturalne. Naturalne metody antykoncepcji wciąż cieszą się dużą popularnością (zwłaszcza w naszym kraju). Niestety, ich skuteczność w dużej mierze zależy od umiejętnego planowania oraz…szczęścia. Do stosowania takich sposobów zapobiegania ciąży skłaniają ludzi m.in. przekonania religijne, ale często
również brak wiedzy z tego zakresu. Do naturalnych metod antykoncepcji zaliczamy m.in. metodę termiczną, obserwację śluzu oraz kalendarzyk małżeński.

 

Kalendarzyk małżeński.

Należy pamiętać jednak, że sam kalendarzyk nie został zaprojektowany z myślą o zapobieganiu ciąży, ale… aby planować coś zupełnie odwrotnego. Kalendarzyk opiera się na obliczaniu dni płodnych. Ich ilość zależy od wielu czynników. Podstawą obliczeń jest obserwacja cykli miesięcznych przez okres 12 miesięcy. By określić dni płodne odejmuje się od liczby dni najkrótszego cyklu liczbę 20. W ten sposób można wyznaczyć pierwszy dzień płodny (a odejmując od najdłuższego cyklu w ciągu roku 11 – ostatni dzień płodności). Owulacja (czyli jajeczkowanie, podczas którego najłatwiej dochodzi do zapłodnienia) występuje zwykle na 13 – 15 dni przed pojawieniem się krwawienia miesięcznego. Niezapłodnione jajeczko obumiera zazwyczaj na 10 – 24 godzin po owulacji. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że plemniki żyją dłużej (od 2 – 5 dni), dlatego dni płodne mogą trwać nawet do 8 dni.

 

Połączone metody.

Metodę kalendarzykową można uzupełnić np. o sposób polegający na kontrolowaniu temperatury w pochwie czy obserwację śluzu. Co jednak istotne – nie można mówić o stuprocentowej skuteczności naturalnej antykoncepcji. W najlepszym razie „kalendarzyk małżeński” posiada skuteczność rzędu 25 %.

TAGI: Owulacja,kalendarzyk małżeński, obliczenia, kontrowanie temperatury, zapłodnienie.

PODZIEL SIĘ: